Velkommen til Aalborg Universitets konferencenetværk

Konferenceguide.aau.dk henvender sig til alle AAU-ansatte, VIP'ere og TAP'ere, der skal arrangere konference, hvor Aalborg Universitet er vært. Sitet kan også bruges, når du skal arrangere et større seminar eller møde. Konferencer.aau.dk er et praktisk redskab i forbindelse med organisering og facilitering af konferencer. Der indrages bl.a. erfaringer, som konferencekoordinatorer har gjort sig i forbindelse med organisering af konferencer, og man kan kontakte netværket, hvor det er muligt at samarbejde og udveksle erfaringer med konferencekoordinatorer fra AAU.  

Et konferenceforløb

Denne oversigt over en konferences forløb henvender sig til både store og små arrangementer på AAU såvel som udenfor. 

Der er 4 faser, der typisk karakteriserer forløbet i en konference. Omfanget af disse vil naturligvis variere i forhold til størrelsen på den enkelte konference.

Bliv medlem af vores Yammer-gruppe

Bliv medlem af vores Yammer-gruppe

Netværket har oprettet en Yammer-gruppe for medlemmerne, hvor man kan spørge, sparre og dele erfaringer med andre konference- og eventkoordinatorer på AAU. 

Log på Yammer

Netværksgruppe

Netværksgruppe

På AAU er der oprettet en netværksgruppe via netværkscenteret. Netværksgruppen vil bl.a. erfa-udveksle og rådgive hinanden indbyrdes i forbindelse med organisering af konferencer. Det forventes, at der vil blive afholdt et årligt netværksmøde.  

Netværkets formål, fokuspunkter, organisation m.m. er blevet nedskrevet i et kommissorium.

Se nuværende medlemmer af styregruppen for konferencenetværket.

Fakta

  • Netværket blev oprettet i 2010
  • Antal medlemmer: 97
  • 1-2 årlige arrangementer