AAU's konferencenetværk

Velkommen til Aalborg Universitets konferencenetværk

Velkommen til Aalborg Universitets konferencenetværk

Netværket henvender sig til alle AAU-ansatte, VIP'ere og TAP'ere, der skal arrangere konference med Aalborg Universitet som vært. Sitet viser de 4 faser i et konferenceforløb for både store og små arrangementer på AAU såvel som udenfor AAU. Omfanget af disse vil naturligvis variere i forhold til størrelsen på den enkelte konference.

Konferenceguiden er et praktisk redskab i forbindelse med organisering og facilitering af konferencer. Der indrages bl.a. erfaringer, som konferencekoordinatorer har gjort sig i forbindelse med organisering af konferencer, og man kan kontakte netværket, hvor det er muligt at samarbejde og udveksle erfaringer med konferencekoordinatorer fra AAU.  

Netværksgruppe

På AAU er der oprettet en netværksgruppe via netværkscenteret. Netværksgruppen vil bl.a. erfa-udveksle og rådgive hinanden indbyrdes i forbindelse med organisering af konferencer. Det forventes, at der vil blive afholdt et årligt netværksmøde.  

Netværkets formål, fokuspunkter, organisation m.m. er blevet nedskrevet i et konferencenetværkets kommissorium.

Se nuværende medlemmer af styregruppen for konferencenetværket.


Bliv medlem af netværket

Bliv medlem af vores Yammer-gruppe

Bliv medlem af vores Yammer-gruppe

Netværket har oprettet en Yammer-gruppe for medlemmerne, hvor man kan spørge, sparre og dele erfaringer med andre konference- og eventkoordinatorer på AAU. 

Log på Yammer

Fakta

  • Netværket blev oprettet d. 2. juni 2010
  • Antal medlemmer: 105
  • 1-2 årlige arrangementer