gdpr og markedsføring

TOP 5 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Det kan godt være uoverskueligt, hvad man skal huske på i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR) og markedsføringsloven, når man skal afholde en konference. Her er en top 5 opmærksomhedspunkter.

1. Behandlinger af personoplysninger

Altid krav om persondataretligt samtykke i følgende tilfælde

 • Behandling af personoplysninger til brug for at sende markedsføring
 • Brug af billeder af personer i markedsføringsmateriale
 • Offentliggørelse på fx hjemmeside eller sociale medier af billeder
 • Deling af billeder/personoplysninger med andre virksomheder/myndigheder.

Skabelon til samtykkeerklæring


2. Opbevaring af personoplysninger

 • Personoplysninger må opbevares, så længe der er et formål til behandlingen
 • Er der indhentet et samtykke til nyhedsbreve, så kan personoplysningerne opbevares så længe samtykket anvendes til at sende nyhedsbreve og samtykket ikke er trukket tilbage.
 • Dataminimerings-og opbevaringsbegrænsningsprincipper
 • Opbevaring (journalisering) skal ske i AAU’s ESDH system WorkZone

3. Oplysningspligten

 • Uanset hvilken hjemmel der anvendes, så har de registrerede altid krav på at få en række oplysninger om behandling af deres personoplysninger.
 • Oplysningerne skal gives inden personoplysningerne indsamles hos de registrerede.

4. De registreredes rettigheder

 • I skal give de registrerede oplysning om deres rettigheder og give dem mulighed for atudøve dem.

5. Husk markedsføringsloven

 • Bl.a. if forhold til nyhedsbreve og andre uanmodede henvendelser

 


Du kan læse en uddybning af opmærksomhedspunkterne i en powerpoint fra konferencenetværksmøde d. 4. april 2019. 

Ved tvivlsspørgsmål, så kontakt AAU's databeskyttelsesrådgiver (DPO).Du kan også læse mere omkring behandling af persondata ved AAU